לפרטים נוספים ולהזמנה ניתן ליצור עמנו קשר דרך טופס צור קשר באתר או בטלפון: 03-9120902
יש לשים לב – כל ההשכרות יבוצעו תמורת צ'ק ביטחון על סכום הפריטים המושכרים.

 • כל המחירים בטבלה לא כוללים הובלה והרכבה.
 • מחיר ההובלה וההרכבה (באם יש צורך) יקבע בהתאם למוצר ומשקלו.
 • כל המחירים כוללים מע"מ.
 • מחיר לשבוע יחול החל מיום 1 ועד 7 ימים כולל.
 • מחיר לחודש יחול החל מיום 8 ועד 30 ימים כולל.
 • במוצרים בהם מופיעים אביזרים נלווים בתשלום- יש להוסיף מחירם למחיר ההשכרה וההובלה.
 • כל ההשכרות יבוצעו תמורת צ'ק ביטחון על סכום הפריטים המושכרים.
 • החל מחודש שימוש שני יזוכה הלקוח באופן יחסי בהתאם לתקופת השימוש ולפי תעריף חודש שני ואילך. כלומר באם השתמש במוצר חודש וחצי ישלם מחיר מלא על חודש ראשון ומחיר יחסי של שבוע על החודש השני.
 • במידה ולקוח ירצה לרכוש את המוצר הוא יזוכה בהפרש שבין 50% מעלות ההשכרה ששילם על החודש הראשון ובין מחיר המוצר בפועל.
 • השכרת כל המוצרים בכפוף למלאי זמין של המוצר.

להלן מחירי ההובלה וההרכבה (באם נדרש):

אזור חלוקה

עלות הובלה והרכבה- כיוון אחד

סה"כ עלות

בין חדרה לגדרה

200 ש"ח

400 ש"ח

צפונית לחדרה/דרומית לגדרה

250 ש"ח

500 ש"ח

צפון ונגב

300 ש"ח

600 ש"ח

שטחים, דרומית לב"ש ובקעה

500 ש"ח

1,000 ש"ח

 • הובלה והרכבה לבניין ללא מעלית תהיה תוספת של 50 ₪ לדירה מקומה 3.