אביזרים למיטות (7)

כורסאות רפואיות (7)

כסאות לקליניקה (1)

מיטות בית חולים (1)

מיטות סיעודיות (5)

עגלות שירות (4)

ריהוט עגלות נקיון נ (2)

ריהוט עגלות שירות נ (1)

ריהוט רפואי וסיעודי (21)