אבנים חמות (1)

כוסות רוח (7)

כסאות מטפל (7)

מוקסות (6)

מחטים וציוד לדיקור (17)

מיטות טיפול חשמליות (4)

מיטות קוסמטיקה (2)

נרות הופי (5)

ריהוט קוסמטיקה (1)